คนดีที่จากไป

พ่ออุ๊ยอิ่นคำ สุภายอง หรือ พ่ออุ๊ยโล้

พ่ออุ๊ยโล้...เป็นพ่อครูทางด้านดนตรีพื้นเมืองคนหนึ่งของอำเภอแม่อาย ที่ได้ทำการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีพื้นเมืองล้านนา ท่านได้ถ่ายทอดศิลปะดนตรีพื้นเมืองไว้ให้กับลูกหลานและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายจนเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป และท่านได้อำลาจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2549 รวมมีอายุ 86 ปี

พวกเราขอมอบบทกลอนนี้เพื่อไว้อาลัยแด่พ่ออุ๊ยโล้

พฤกษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททณฑ์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่งแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

ขอให้พ่ออุ๊ยโล้ไปสู่สรวงสวรรค์ ชั้นฟ้าในทิพยพิมาน ชั่วนิจนิรันดร์...เทอญ