คนทำเว็บไซต์

สวัสดีครับ...ครูแจ้ง สาโรจน์ มาหมื่น ปัจจุบันสอนกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ครับ ...ดีใจมากครับที่ได้กลับมาพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดของตัวเอง ผมตั้งใจไว้ว่าจะถ่ายทอดศิลปะต่างๆ ที่ผมสามารถจะให้กับเด็กได้ ผมจะสอนให้ทั้งหมด และจะพยามยามเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาให้กับเด็กๆ สันต้นหมื้อทุกคนครับ...

ครูแจ้ง

kroojang@hotmail.com